2008  KÜMNES HOOAEG

 

SEPTEMBER  81/2008                                                       

NB! Lugeja võib endale elektronposti teel tellida just teda huvitava artikli teksti
AASTA ARST

Aasta Arst 2007 - Dr Sven Lindström    intervjueeris Kadi Teeäär

Kes on Aasta arst 2008?

UUDISED SÕNUMID

Eesti Inimarengu Aruanne 2007   ülevaate koostas Tiit Siinmaa

Inimarengu Aruanne 2008 keskendub Eesti elu kvaliteedile   Peep Mühls

Sotsiaalministeeriumi kokkuhoiumeetmed

Kogumik "Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2007

30 aastat järjepidevust. AS Kevelt juhatuse esimees Ivar Järving vastamas Hippokratese toimetuse küsimustele

FOORUM

Sõjanduspsühholoogia

ÜLEVAATEKIRJUTIS

Sõjaväelaste vaimne tervis   Jüri Verrev

Naastes missioonilt  Tiit Meren

Sõjanduspsühholoogiast  Merle Tihaste

UURING

Diabeediriski test ja perearstid    Tiit Siinmaa

UUDISED SÕNUMID
Uus pensüstel SoloStar - lähemale eesmärgile
Good Design auhinnast  Toomas Zupping

Abdominaalne rasvumine
Kommentaar NICE`i rasvumise preventatsiooni ja ravijuhendi kohta    Kai Hendrikson

ÜLEVAATEKIRJUTIS

Kuidas ennetada haiglanakkusi  Lemme Ponder

Inimese vananemine   Ülo Kristjuhan

UUDISED SÕNUMID

Pikk ELUIGA    www.arst.ee 

OLNUST  OLEVALE

Tarvastu Leprosoorium - vaimude riik  Anne Sarv

Seli Tervisekeskus 15     Heljut Kapral

UUDISED SÕNUMID

Arstide Karikaturniir Tennises   Merike Seer

OLNUST  OLEVALE

Konstantin Konik, Tartus aastatel 1920-1931   Küllo Arjakas

UUSI RAAMATUID
"Terved jalad"  AS Medicina


           

   


© ajakiri HIPPOKRATES 
.