JAANUAR  31/2002                              

NB! Lugeja võib endale elektronposti teel tellida just teda huvitava artikli teksti
TERVISHOIUKORRALDUS

Meie lõppeesmärk on terve inimene    Siiri Oviir

Ubi pus, ibi incisio    Anti Liiv

Rahva tervise eest vastutab täitevvõim    Arvo Haug

Lihtsaid lahendusi ei ole  Tõnu Kauba

Perepoliitika ja sündimus Eestis     Mare Ainsaar

Kui arstlik mõte on raha kammitsais   Eero Merilind

Riski juhtimine tervishoius   Anneli Taal

MEDITSIINIEETIKA JA -ÕIGUS

Patsiendi sundvalikud   Kaido Kolk

UUDISED, SÕNUMID 

Uus suund arstiteaduses - regeneratiivmeditsiin    Raik-Hiio Mikelsaar 

Pressiteade: Haigekassa 2002.a eelarve

PRESSIÜLEVAADE

Tervishoid ja arstiabi pressipeeglis    Peeter Lasting

TERVISEDENDUS

Haigekassa rahastab 2002.aastal 98 tervist edendavat projekti   Aet Truu

UURING

Omeprasoolipreparaatide farmatseutilise kvaliteedi võrdlev uuring 

Võrdlev analüüs: prootonpumba inhibiitorid

Hüpertooniatõve ja südamepuudulikkuse ravi igapäevane käsitlus

VADEMECUM   PEREARSTILE

40 aastat verapamiili   Artur Ader

ÜLEVAATEKIRJUTIS

Hüperlipideemia ja koronaartõbi    Toivo Laks

Ravimtaimed - Hippokratese aeg tuleb tagasi   Ain Raal

VARIA

Arstisaade ETV-s

Pealinna perearstide aastalõpupidu ja auhindade jagamine   Iris Koort


               

 


© ajakiri HIPPOKRATES