2007  ÜHEKSAS HOOAEG

APRILL/MAI  78/2007                                                       

NB! Lugeja võib endale elektronposti teel tellida just teda huvitava artikli teksti
UUDISED SÕNUMID
Eesti Apteekrite Liidu üldkogu: apteekrid ei ela sugugi nii hästi, nagu arvatakse   Kristiina Nurmis

INTERVJUU

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Vendla   Küsitlenud Kristiina Nurmis

UUDISED SÕNUMID

Eesti Apteekrite Liit, juhtorganid

INTERVJUU

Eesti Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp   Küsitlenud Kristiina Nurmis

UUDISED SÕNUMID

Lühikokkuvõte apteekidest Eestis    Ravimiamet  

Interdistsiplinaarne koostööseminar "Veresoon", intervjuu Sergei Nazarenkoga   Kristiina Nurmis

INTERVJUU

Jaanus Mumma: Narkomaanide ravi on jäetud nende endi mureks!  Küsitlenud Kristiina Nurmis

UUDISED SÕNUMID
Uimastite kasutamine Eestis     Wismari haigla

Riiklik vähistrateegia aastateks 2007 - 2015

Vähinädal 2007
Rinnavähi ennetamise projekt "Ära jää hiljaks!"

Pressikonverentsil käis Tiit Siinmaa

UURING
PREVAIL uuring   sanofi-aventise pressiteade

UUDISED SÕNUMID

Karell Arstikeskus   Tiit Siinmaa

"Väike võtab suurest eeskuju. Kõiges!"

Südamenädala tähistamisest Eestis   Tiit Siinmaa

ÜLEVAATEKIRJUTIS

40-60aastaste ameeriklaste suurimad terviseeksimused   Allison van Duseni

ülevaatekirjutist refereerinud Kristiina Nurmis

KOMMENTAAR

Lugedes artiklit "40-60aastaste ameeriklaste suurimad terviseeksimused"   Anu Kasmel 

Arvamus artiklile "40-60aastaste ameeriklaste suurimad terviseeksimused"   Marju Past

UUDISED SÕNUMID

Eesti Kristlike Arstide kevadkonverents Tartus   Heljut Kapral

OLNUST OLEVALE

Philipp Jakob Karell    Tiit Siinmaa

JUUBEL

Heino Noor 85. Lehekülgi vabadusvõitleja elust   Vestlus aastast 2002, mille pani kirja Ülo Kard

AUTOR ON ARST

Vaike Aller   Viljar Ansko

OLNUST OLEVALE

Arstiameti naerukohad   Ingeborg Trofimova

UUSI RAAMATUID

Meditsiiniterminite lühendid   AS Medicina

UUDISED SÕNUMID
Esmavajalikud ravimid   WHO pressimaterjal

           

vaata ka:


© ajakiri HIPPOKRATES 
.